§2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. §3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa. §6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. §12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. §14: Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls. §28: Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Nya digitala serier av Lilian Thuram,
Jean Christophe Camus
och Benjamin Chaud

Översättning Maria Sjöström Gisslén

Alla är vi superhjältar är två lekfulla serieböcker som utspelar sig i Frankrike och som vill få såväl barn som vuxna att bli Försvarare av jämlikhet och solidaritet. Lilian Thuram, världsmästare i fotboll 1998 och Europamästare 2000 har tillsammans med författaren Jean-Christophe Camus och serietecknaren Benjamin Chaud skapat berättelsen.

Alla är vi superhjältar är en berättelse om hur några barn i en klass omedvetet utsätts för rasism och diskriminering. Lärarhandledningen är ett hjälpmedel för att ge eleverna ökad kunskap, insikt och förståelse om jämlikhet. Lärarhandledningen utgör en grund för att öka elevernas förmåga till att respektera varandra, inte ha fördomar om andra människor eller förolämpa varandra.

Alla är vi Superhjältar

Utan att vi är ens tänker på det händer det ibland att vi upprepar saker som någon annan sagt och som kan såra en kompis. Detta är precis vad Hugo gör mot sin bänkkompis, Mila. Som tur är har deras lärarinna Élisabeth full koll…

Alla kan vi vinna VM

När några flyktingfamiljer flyttar till våra superhjältars lilla stad splittras invånarna. Några säger att man inte borde ta emot dem. Andra menar att man måste sträcka ut en hjälpande hand till människor i nöd. När två flyktingbarn för första gången kommer till klassen så får våra superhjältar möjlighet att själva bilda sig en uppfattning. En fotbollsmatch ordnas för att hälsa dom välkomna.

Lärarhandledning för mellanstadiet

Serieboken, Alla är vi superhjältar, är en berättelse om hur några barn i en klass omedvetet utsätts för rasism och diskriminering. Lärarhandledningen är ett hjälpmedel för att ge eleverna ökad kunskap, insikt och förståelse om jämlikhet. Lärarhandledningen utgör en grund för att öka elevernas förmåga till att respektera varandra, inte ha fördomar om andra människor eller förolämpa varandra.

Lärarhandledning
för lågstadiet

Vem är Lilian Thuram?

”Man föds inte rasist, man blir det” är grundpelaren i Lilian Thurams arbete mot rasism, intolerans och fördomar. Han anser att rasism först och främst är en intellektuell konstruktion. Det gäller att våga förändra sitt nedärvda synsätt och sluta betrakta och värdera människor utifrån deras hudfärg.

Lilian Thuram var med i det franska fotbollslandslag som vann VM 1998 och EM 2000. Under sin karriär spelade han för storklubbar som Parma, Juventus och FC Barcelona, men ett hjärtfel satte hastigt stopp för hans fortsatta fotbollskarriär. Sedan dess har han ägnat all sin tid åt att bekämpa rasism och intolerans, genom sin stiftelse Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme (Stiftelsen Lilian Thuram – Utbildning mot rasism). Han reser världen runt för att väcka debatt och skapa dialog kring dessa frågor. Han har besökt Sverige ett flertal gånger och framträtt på skolor, bibliotek och kulturhus i bl.a. i Umeå, Göteborg, Borås, Stockholm, Uppsala och Malmö.

Skapare

Lilian Thuram

Manusförfattare

Grundare av stiftelsen Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme (Utbildning mot rasism).

Jean-Christophe Camus

Manusförfattare

Författare till flera serieböcker samt medförfattare till Lilian Thurams serieböcker ”Vår historia”.

Benjamin Chaud

Tecknare

Illustratör till ett femtiotal barn- och ungdomsböcker. ”Alla är vi superhjältar” var hans första seriebok.

Maria Sjöström Gisslén

Översättare

Har översatt båda serieböckerna till svenska. Hon är Lilian Thurams svenska tolk under hans sverigebesök samt medarrangör av dessa.

Ola Gustafsson

Grafisk formgivare

Grafisk formgivare av den svenska översättningen av böckerna och ansvarig för webdesign.

Françoise Sule

Lärare, översättare, projektkoordinator

Patrick Konde

Sakkunnig, stiftelsen friends

Har i projektet bidragit med sakkunskap kring barn och ungas utsatthet för mobbning och rasism i den svenska kontexten.

Inga-Maj Edin

Lärare

Ansvarig för lärarhandledningarna. Lärare lågstadiet samt ämneslärare No-Teknik mellanstadiet.

superhj_vid_banken

Vi har skapat den här sidan för att skolor, bibliotek och alla i Sverige som är intresserade kostnadsfritt och för icke kommersiella syften, ska kunna ladda ner och läsa Lilian Thurams böcker i serien ”Alla är vi superhjältar” på svenska. Detta gäller även svenska skolor utomlands.
Tanken är också att det ska gå att använda böckerna i undervisningen, i olika ämnen och på olika nivåer. T.ex. svenska för nyanlända, franska, geografi, samhällskunskap.

I samarbete med

Scroll to Top